Attack Surface Visibility - ניהול סיכוני סייבר טכנולוגיים

מפגש ניהול אפקטיבי של סיכוני סייבר, חמישי, 8 בפברואר 2018, 09:15

רביד סירקוס, VP Products, סקייבוקס סקיוריטי

ניהול סיכונים טכנולוגיים מתחיל בהכרת זירת המתקפות - מה חשוף למתקפות ברשת. ניתן להגיע לכך על ידי ייצוג אנליטי וגרפי לזירת המתקפות הפוטנציאליות ברשת של הארגון, מידול רשתות מורכבות ביותר בסביבות פיזיות, וירטואליות, ענן וטכנולוגיה תפעולית (OTׁׂׂׂׂ).

רביד סירקוס

רביד סירקוס

VP Products, סקייבוקס סקיוריטי

הרצאות נוספות באירוע ניהול אפקטיבי של סיכוני סייבר

Open Accessibilty Menu