גיא מזרחי

גיא מזרחי

VP Cyber, Rayzone Group

הרצאות מפי גיא מזרחי:

דוברים נוספים באירוע ניהול אפקטיבי של סיכוני סייבר

Open Accessibilty Menu